DevPort AB (publ) deltager på Avanzas börsdag samt nomineras till bästa notering

Idag onsdag 23 maj så deltager DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") på Avanzas börsdag i Stockholm. DevPort kommer deltaga med en live presentation och intervju mellan kl. 10:45-11:15. Presentationen kommer att sändas live och sedan publiceras on-demand efter presentationens slut. Allt via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/2018-05-23-devport
DevPorts VD, Nils Malmros, kommer ge sin syn på marknadsläget, framtidsutsikterna samt rapportera från senaste delårsrapporten.

DevPort har också blivit nominerade till årets bästa börsnotering år 2017. Det är Svenska Dagbladet Näringsliv (Börsplus / IPO-guiden) som har utsett DevPort till ett av de nominerade bolagen inom kategorin Kvalité. Den 4 juni kommer vinnaren att presenteras. För mer informationen hänvisas till länken: https://www.svd.se/borsplus/ipoguide/ipo-statistik/pristagare

Se också DevPorts hemsida, www.devport.se för ytterligare information.

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Nils Malmros, VD, DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.