Efter ett tufft 2020 inleder utbildningsbolaget BTS det nya året med ett förvärv. Är det köpläge?

Utbildningsbolaget BTS har haft ett tufft 2020. Efterfrågan på ledarskapsutbildningar har milt sagt varit dålig i coronakrisen, och försäljningen rasade med 20% under tre första kvartalen 2020.

I början av förra veckan annonserade BTS ett förvärv som har fått fart på aktien. Uppköpsobjektet i fråga är Bates Communications med huvudkontor i Boston. Bolaget har 23 anställda och omsatte runt 7 MUSD 2020. I kundlistan återfinns bland annat Fidelity Investments och Raytheon.

BTS-aktien har gått starkt de senaste månaderna, med en extra skjuts sedan det annonserade förvärvet. På våra prognoser ser aktien ut att vara ganska fullvärderad.

I vårt huvudscenario föreställer vi oss att BTS kommer ur den pandemiframkallade tillväxtsvackan redan 2021. Tillväxten återvänder, med besked. Vi räknar med en årlig tillväxt om 14%. Rörelsemarginalen följer med uppåt och når 12,5% 2022. Det är i linje med lönsamheten år 2019. På detta applicerar vi en EV/Ebit-multipel på 15.

BTS är ett välskött bolag, med en fin historik och stabil nettokassa runt 300 miljoner kronor. I nuläget ser vi dock för mycket osäkerhet i marknaden, och det verkar som att ledningen är inne på samma spår. VD Henrik Ekelund förordar återhämtning på längre sikt, snarare än att försöka maximera kvartalsvinster under corona. Det finns nog risk att det blir värre innan BTS är tillbaka i tidigare form. Vi ställer oss neutrala till BTS-aktien. Affärsvärlden

E-post: madeleine.lundberg@affarsvarlden.se