Flaggningsmeddelande i Aktiebolag Fagerhult

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556110-6203 Aktiebolag Fagerhult
InstrumentSE0010048884 Ordinary Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-05-31
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 467 000
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter11 467 000
Andel
 - aktier9,91526 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,91526 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,91526 % 11 467 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,08474 % 98 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10 % 11 565 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFMR CO., INC
 - antal rösträtter11 303 600
 - andel av rösträtter9,77397 %
 - bolagFIAM LLC
 - antal rösträtter261 400
 - andel av rösträtter0,22603 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 565 000
 - andel av rösträtter10 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPaul Clark
 - telefon+35317361449
 - mejlfil-regreporting@fil.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.