Butiksinredningsbolaget Pen Concept har beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen är villkorad av godkännande på extra bolagsstämma den 27 januari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att tillgodose bolaget medel för att stärka organisationen, utöka försäljningsinsatserna och viktigaste av allt kunna leverera den mottagna orderstocken. Pen Concept kommer därigenom att skapa lönsamhet för kommande år.

Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie berättigar till en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit till teckningskursen 53 öre per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption 2020/2021.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 29 januari och aktien handlas exklusive uniträtt den 30 januari. Teckningstiden löper från 4 februari till 18 februari och handel med uniträtter sker den 4 februari till 14 februari

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 13,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare mellan 13,1 till 26,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i april 2021.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 9,1 miljoner kronor, motsvarande 70 procent av emissionsvolymen. Mangold Fondkommission är projektledare och emissionsinstitut i nyemissionen.

Bolaget har för att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet upptagit ett kortfristigt lån om 5,6 miljoner kronor. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från nyemissionen.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire