Medicintekniksbolaget Implantica kommer att acceptera ett tillskott på 115 miljoner euro i tillgångar från Peter Forsell, grundaren och huvudaktieägaren, utan ekonomisk kompensation, men med planer på att säkra huvudaktieägarens kontroll över företaget även i framtiden när det växer genom en aktiesplit av B-aktierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Implantica har accepterat ett bidrag till reserverna i form av en 51-procentig andel i Peter Forsells privatägda företag Medicaltree Swiss AG, vars värdering uppskattas till 229 miljoner euro av en av de fyra stora revisorerna.

Medicaltree Swiss är ett holdingbolag med pågående produktutveckling och en stor patentportfölj som omfattar 15 produktkandidater inom fyra behandlingsområden.

Aktiespliten ska godkännas vid en extra bolagsstämma, som är planerad till den 17 september.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire