Outdoor-bolaget USWE Sports redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rapporten är den första som noterat bolag. Bolaget ser en stigande efterfrågan.

Omsättningen steg 254,2 procent till 29,4 miljoner kronor (8,3).

Ebitda-resultat blev 5,6 miljoner kronor (-0,2), med en ebitda-marginal på 19,0 procent.

Resultatet före skatt var 5,2 miljoner kronor (-0,5). Resultat per aktie hamnade på 2,73 kronor (-0,04). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,6 miljoner kronor (2,2).

"Den starka omsättningsökningen inkluderar en överskjuten försäljning om cirka 10 miljoner kronor från föregående kvartal/räkenskapsår. Justerat för detta är nettoomsättningen 19,4 miljoner, en tillväxt om 133 procent jämfört med Q1 2020/2021. Resultatmässigt redovisar vi en ebitda om 5,6 miljoner, motsvarande en ebitda-marginal om 19 procent, jämfört med negativ ebitda motsvarande period föregående år. Sammanfattningsvis är utvecklingen onekligen positiv", skriver vd Jacob Westerberg i rapporten.

Föregående års jämförelstal har påverkats av pandemin.

"Ser man till efterfrågan på våra produkter så är den stigande både hos återförsäljare och konsumenter. Detta ger en positiv utsikt för företagets utveckling både för innevarande år och på längre sikt. Orderboken följer våra förväntningar, samtidigt finns det en risk för fortsatt pandemipåverkan. Produktions- och logistiksituationen i Asien är en utmaning som kan leda till ytterligare förseningar som kan driva våra leveranser mellan kvartalen", fortsätter USWE Sports-chefen.

USWE Sports arbetar också med nya produkter för alla segment. Bolaget arbetar också med en integration av förvärvade svenska varumärket VOID Cycling. Det förvärvet träder i kraft den 2 september.

USWE Sports, MkrQ1-2021/2022Q1-2020/2021Förändring
Nettoomsättning29,48,3254,2%
EBITDA5,6-0,2
EBITDA-marginal19,0%
Resultat före skatt5,2-0,5
Resultat per aktie, kronor2,73-0,04
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,62,2
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire