Mekonomens halvårsrapport för 2019 offentliggörs fredagen den 23 augusti klockan 07:30. En telefonpresentation hålls samma dag klockan 10:00. Telefonkonferensen hålls på engelska.

Mekonomens VD och koncernchef Pehr Oscarson och CFO Åsa Källenius kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt från 08:00 den 23 augusti på www.mekonomen.com under Investerare/Analytikerpresentationer (https://www.mekonomen.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/analytikerpresentationer/).

Klicka på denna länk för att registrera ditt deltagande i den engelskspråkiga konferensen. (http://members.meetingzone.com/selfregistration/registration.aspx?booking=YKK3HmNI3hmutFsflmZ5uKMRTVVRQLpGTACE0C2zsD0=)

Den engelskspråkiga konferensen finns sedan tillgänglig för avlyssning på vår hemsida www.mekonomen.com under Investerare/finansiella rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00