Smart Eye redovisar minskande omsättningen och vände till negativt resultat i det fjärde kvartalet. Företaget uppger att resultatet var i linje med budget.

Omsättningen uppgick till 10,5 miljoner kronor (14,6), en minskning med 28 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -14,8 miljoner kronor (1,2).

Resultatet före skatt var -14,9 miljoner kronor (0,9).

Resultatet efter skatt blev -14,9 miljoner kronor (0,9).

Smart Eye vann 13 design wins med ytterligare en europeisk tillverkare av premiumbilar

Efter perioden har företaget gjort en riktad emission om 43,6 miljoner kronor.

"Vi gjorde en nyemission i början av 2018 för att stötta det delvis nya läget. Vi ser att vi behöver fortsätta att smida medan järnet är varmt och satsar på dessa möjligheter under innevarande år, vilket kan påverka det kortsiktiga resultatet något negativt. I gengäld bygger
vi en uthålligt stark konkurrensposition genom att det är höga trösklar för nytillkomna konkurrenter att leverera kvalitetssäkrad mjukvara till säkerhetsfunktioner i bilar", skriver vd Martin Krantz i rapporten.

Framgångarna menar han kommer att synas genom att bolaget tar design wins.

"Vi har sett en minskning av omsättning och resultat för båda affärsområdena i Q4 som
beror på den allt intensivare nivån på de affärskritiska aktiviteter som behöver stöttas av affärsområdet Applied Solutions. Minskningen går att härleda från den mycket höga aktivitetsnivån på marknaden. Det vill säga att vi snart kommer att kunna skörda det vi har sått under Q4", skriver han vidare.

Smart Eye, MkrQ4-2017Q4-2016Förändring
Nettoomsättning10,514,6-28,1%
Rörelseresultat-14,81,2
Rörelsemarginal8,2%
Resultat före skatt-14,90,9
Nettoresultat-14,90,9
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire