Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556728-6652 Eltel AB
InstrumentSE0006509949 Aktie
InnehavareZeres Capital AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-06-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 218 568
 - direkt innehavda rösträtter4 218 568
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,7 %
 - direkt innehavda rösträtter2,7 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,7 % 4 218 568
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,7 % 4 218 568
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNicolas Peyron
 - telefon+46840900700
 - mejlinfo@zerescapital.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.