Åsa Nordström har utsetts till ny verkställande direktör för Alelion Energy Systems AB.
Hon har tidigare arbetat som försäljnings- och marknadschef på Alelion och har varit tillförordnad vd för bolaget sedan i augusti.
"Åsa har gjort ett utmärkt jobb som tillförordnad vd och har etablerat sig både internt och externt som en bra chef för bolaget. Hennes goda insatser ihop med hennes gedigna kunskap om affären och produkterna ger en kombination som är precis rätt för bolaget och den fas det befinner sig i", säger Alelions styrelseordförande Jan Forsberg.

Åsa Nordström började på Alelion 2016 och hade fram till augusti i år rollen som försäljnings- och marknadschef. Åsa Nordström är i grunden civilekonom och har lång erfarenhet från internationell marknadsföring, marknadskommunikation och försäljning av tekniska lösningar. Innan hon kom till Alelion arbetade hon många år i både nationella och internationella roller inom försäljning och marknadskommunikation på SKF.

Alelion har under det senaste året ökat satsningarna inom segmentet industriella specialfordon som kräver mer komplexa högspända batterilösningar. Inom segmentet, som omfattar bland annat terminaltruckar, containerfordon och entreprenadmaskiner, pågår en snabb och omfattande elektrifiering för att möta skärpta miljökrav både vad gäller partiklar, buller och koldioxid. Nyligen kunde bolaget kommunicera att dess högspänningsbatterier klarat certifieringskraven för vägfordon och i mitten av december tillkännagavs ett ramavtal med finska Cargotec samt en första order på prototypbatterier av högspänningstyp från ett av Cargotecs dotterbolag.

"Alelion anpassar sig löpande till marknadens krav och ändrade förutsättningar för att hitta de segment där vi kan få det bästa möjliga kommersiella utbytet. I en värld där allt fler sektorer elektrifieras och där litiumjonteknologin erbjuder revolutionerande möjligheter att ersätta fossilbaserade lösningar, finns en mycket stor potential för Alelion" konstaterar Jan Forsberg.

"Alelion har en mycket intressant position inom ett av de mest avgörande segmenten för övergången till en mer hållbar energianvändning. Det skall bli fantastiskt spännande att få fortsätta leda bolaget under en tid då allt fler segment och produkter kommer att behöva litiumjonbaserade lösningar för att möta kraven på ökad elektrifiering", säger Åsa Nordström.  

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Forsberg, styrelseordförande, Alelion Energy Systems AB                                                 
073-433 73 47
Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har under 2019 öppnat Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Jan Forsberg, styrelseordförande, Alelion Energy Systems AB                                                 

073-433 73 47

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916