Göteborg, 2 juli 2018: SKF-koncernens halvårsrapport publiceras den 19 juli runt kl. 8.00 och en telefonkonferens (på engelska) äger rum kl. 9:00.

Vänligen ring in senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på telefonnummer 08-5065 3942.

All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på http://investors.skf.com/en/result-centre

Media: för att boka intervju med Alrik Danielson och Christian Johansson efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg: theo.kjellberg@skf.com /+46 725 77 65 76.

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.