STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) M2 meddelar att det preliminära utfallet av budpliktsbudet på Corem Property visar att aktieägare till 785.119 stamaktier av serie A, 1,7 miljoner stamaktier av serie B, samt 692.183 preferensaktier har accepterat erbjudandet. M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till cirka 47,3 procent av det totala kapitalet i Corem och cirka 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem.

M2:s ägarandel uppgår till cirka 53,8 procent av antalet utestående röster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

M2 avser att offentliggöra det slutliga utfallet av erbjudandet den 2 mars 2021, det vill säga dagen efter att rätten att återkalla avgiven accept har löpt ut, heter det.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt