"Försäljningen steg till 19,5 mkr (13,2), vilket var 3 mkr över vår förväntan. Drivkraften kom primärt från den svenska, danska och spanska marknaden. Drivet av en god lansering av ColdZyme Strawberry justerar vi upp vår försäljningsprognos för 2019e och 2020e med 4,9% respektive 3,5% efter rapporten. Vidare justerar vi upp FoU-kostnaderna för 2020e och 2021e med 2 mkr respektive 3 mkr på grund av förberedelse samt genomförandet av en ny klinisk studie för ColdZyme.

Ledningen har meddelat att de siktar på att genomföra ett brygglån för att säkra framtida finansiering. Därmed minskar risken något för en framtida nyemission. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk."

Länk till uppdragsanalys: https://links.penser.se/f/a/enzy_20191106.pdfCommissioned research feed