Handelsbanken har, som meddelades den 24 april 2018, ingått avtal om att avyttra sitt aktieinnehav i kreditupplysningsföretaget UC AB till Asiakastieto Group Plc.

UC:s samgående med Asiakastieto Group är nu slutfört. Samtliga villkor för samgåendet mellan de båda bolagen har uppfyllts och affären slutfördes den 29 juni 2018.
Handelsbanken har erhållit 2 161 178 aktier i Asiakastieto Group och 24,2 miljoner euro kontant. Resultateffekten i koncernen från försäljningen är beräknad till cirka 837 miljoner kronor vid transaktionens stängning och kommer att redovisas under andra kvartalet 2018. De erhållna aktierna motsvarar cirka 9 procent av kapitalet och rösterna i Asiakastieto Group.
Transaktionen innebär att bankens kärnprimärkapitalrelation ökar med cirka 0,1 procentenhet.
För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8-701 51 70, +46 70-345 51 70
Katarina Grönwall, informationschef, +46 8-701 120 53, +46 72-203 32 63
Johan Wallqvist, presschef, +46 8-701 80 47, +46 72-206 34 50
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se