Valberedningen i Corem Property Group AB (publ) inför Årsstämma 2020 består av
  • Mia Arnhult, ordförande (representant för Rutger Arnhult via bolag),
  • Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB),
  • Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) samt
  • Patrik Essehorn (styrelsens ordförande).

Inför årsstämman i Corem Property Group AB (publ) den 28 april 2020 har valberedningen beslutat föreslå omval av styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp och Rutger Arnhult samt att Katarina Klingspor och Magnus Uggla väljs som nya styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik Essehorn.

Nuvarande styrelseledamöterna Jan Sundling och Carina Axelsson har båda undanbett sig omval och kommer därmed att frånträda sina uppdrag i samband med årsstämman. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sex personer.

Katarina Klingspor, född 1963, har omfattande erfarenhet från ledande befattningar, bland annat som VD för LRF Konsult. Katarinas utbildning omfattar en MBA från Heriot Watt i Edinburgh samt ekonomi- och juridikstudier vid Lunds Universitet. Katarina är styrelseordförande Srf Konsulterna AB och styrelseledamot i AFLK Holding AB och AFLK Group AB, Svenska Viltmatakademin samt Biby Förvaltnings AB.

Magnus Uggla, född 1952, är utbildad civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Magnus arbetade på Handelsbanken i över 30 år, varav 25 år som vice VD och medlem av koncernledningen, och har tidigare erfarenhet från Riksbanken, Industridepartementet och Axel Johnsongruppen. Sedan 2015 har Magnus arbetat med olika styrelseuppdrag, bland annat Svensk Exportkredit, Hoist Finance, Swedbank och Fotografiska muséet. Magnus är styrelseordförande för Junibacken.

Årsstämman äger rum i Stockholm den 28 april 2020 kl. 10:00. I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande att offentliggöras, liksom presentation av samtliga föreslagna ledamöter.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Mia Arnhult, Valberedningens ordförande
Telefon: 010 706 01 12
E-post: mia.arnhult@m2gruppen.se

Patrik Essehorn, Styrelsens ordförande
Telefon: 070 882 03 75
E-post: patrik.essehorn@walthon.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.