Brighter fortsätter att kommunicera kring mål och samarbeten. Vi har uppdaterat våra antaganden i spåren av bolagets uppdaterade mål. Vi lägger till flera marknader och justerar därför upp våra prognoser. CE märkningen kvarstår som orosmoment.

Actiste® är Brighters allt-i-ett abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården av diabetes. Potentialen anses vara större både i antal patienter och i tillväxt på de andra initiala fokusmarknaderna Indonesien och Thailand men signalvärdet på avtal och lansering i Sverige är stort. Bolaget har ytterligare vidgat försäljningskanalerna från de tidigare mobil­operatörna till att täcka aktörer som för­säkrings­bolag och andra vårdnadsgivare. 

CE-certifieringen är ett nödvändigt steg innan tjänsten kan nå marknaden. Som vi har diskuterat i våra tidigare analyser fanns det risk för förseningar. Det har nu också inträffat, vilket dock inte ska överdrivas i det långsiktiga scenariot. Marknaden för Actiste® är betydande och vi bedömer att bolagets produkt fyller en lucka mellan de enkla och mer komplexa lösningar på marknaden. Vi har sedan vår analys i juni i år inkluderat Kina och några länder i Mellanöstern vilket har får en betydande effekt på värderingen. Vi har nu i våra prognoser drygt 63 procent av bolagets målmarknader i våra prognoser, dock till en lägre marknadsandel än vad bolaget förväntar sig.

Sedan vår senaste uppdatering i slutet av juni har aktiekursen haft en något positiv utveckling. I vårt uppdaterade basscenario ser vi ett värde på 14,9 (9,5) kron­or per aktie. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas värdet per aktie till 20,6 (13,5) kronor och i ett mer defensivt bear-scenario till 11,6 (7,0) kronor. Temperaturen i aktien har varit något sval givet förseningar kring CE märkningen. När leveranser börjar att närma sig kommer temperaturen att stiga.

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-brighter-temperaturen-okar-langsamt

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-brighter-temperaturen-okar-langsamt).