Styrelsen i M.O.B.A. Network har beslutat att övergå från redovisningsmetoden K3 till IFRS. Övergången sker för rapport gällande kvartal 1 (oktober-december 2019) som publiceras 21 februari 2020.

Skälet till övergången är att göra det lättare för marknaden att jämföra Bolaget med andra internationella bolag.

Stockholm 2020-02-14

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com (https://www.mobafire.com) samt Counterstats (https://www.counterstats.net), Leaguespy (https://www.leaguespy.gg/), RuneterraFire (https://www.runeterrafire.com/) och SMITEFire.com (SMITE) (https://www.smitefire.com).