Handelsbanken har i oktober justerat en definition i sin rapportering av bolån till Statistiska Centralbyrån, SCB, vilket påverkat jämförelsesiffran för nettoförändring under oktober.

Räknat med Handelsbankens tidigare definition ökade utlåningen under oktober med 3 706 miljoner kronor jämfört med september.

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 8-701 51 70, +46 70-345 51 70
Mats Olsson, tf presschef, +46 8-701 35 47, +46 70-688 07 99

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se