Tourns Youtube-plattform Nagato fortsätter att växa i enlighet med bolagets förväntningar. Det uppger annonsnätverket i en uppdatering.

Tidigare i juni ingick Tourn ett samarbete med ett engelskt Youtube-nätverk. Samarbetet har enligt bolaget inletts väl och har under juni bidragit med annonsvisningar och intäkter.

"I dag är vi i linje med förväntad tillväxt sett till annonsvisningar. När kvartal två är avslutat kommer vi att kommunicera en mer detaljerad redogörelse hur Nagato växer", avslutar Tourn.Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire