Husqvarna Group meddelade idag att de har utsett Erik Winberg till Senior Vice President för avdelningen Strategy & Innovation (S&I) samt till medlem i koncernledningen. Erik tillträder den 18 oktober 2021.

"Jag är mycket glad över att få välkomna Erik till Husqvarna Group och till ledningsgruppen. Han har en stark meritlista och gedigen erfarenhet av strategisk planering och digital transformation. Erik och S&I teamet kommer att spela en central roll för att ytterligare positionera Husqvarna Group för framtida tillväxt, säger Henric Andersson, VD och koncernchef.

Avdelningen för Strategy & Innovation bildades 2020 med syfte att accelerera Husqvarna Groups strategiska transformering samt samordna och knyta ihop koncernens nyckelprioriteringar innovation, affärsutveckling och hållbarhet. Avdelningen leds för närvarande av Henric Andersson.

Erik Winberg är för närvarande partner på strategirådgivningsföretaget NorrmannPartners, innan dess var han Vice President Strategic Planning på TetraPak International 2011-2019. Han har tidigare haft ledande positioner inom managementkonsultföretaget Bain & Company 1996-2011. Erik har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information, kontakta
Pressavdelningen + 46 8 738 90 80