"New Nordic är ett svenskt bolag vars verksamhet består av försäljning av kosttillskott och naturläkemedel på den internationella marknaden. Bolaget har under flera år framgångsrikt kapitaliserat på en underliggande marknadstillväxt om nära 10 % per år, och förväntas fortsätta vinna marknadsandelar internationellt genom kontinuerlig analys av konsumtionstrender, följt av adekvat produktutveckling och en effektiv marknadsföring.

Baserat på att New Nordic fortsätter vinna marknadsandelar och växa omsättningen, vilket ger skalfördelar och medförande marginalexpansion, estimeras år 2021 en vinst per aktie om 6,80 SEK. Med en målmultipel om P/E 15,0x på 2021 års vinst ges på två års sikt ett värde om 102,0 SEK per aktie i ett Base scenario."

Länk till uppdragsanalys daterad 2020-01-08 nedan.Commissioned research feed