XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten januari - september 2018. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Fredagen den 26 oktober kl. 14.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
http://event.on24.com/wcc/r/1851559-1/25B7D535D0DF7E99165C1B13785FB88F

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5664 2651
Telefonnummer USA: +1 631 913 1422
Telefonnummer Internationellt (UK): +44 (0)3333 000 804
Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 83059919#

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions delårsrapport kommer att publiceras innan telekonferensen den 26 oktober.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 17 oktober 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com.Hemsida: www. xvivoperfusion.com