Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556953-2616 Lime Technologies AB (publ)
InstrumentSE0011870195 LIME
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier670 000
Antal rösträtter670 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-04-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier620 000
 - direkt innehavda rösträtter620 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,7 %
 - direkt innehavda rösträtter4,7 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,7 % 620 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,7 % 620 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter620 000
 - andel av rösträtter4,7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPontus Ejderhamn
 - telefon08-4403772
 - mejlpontus.ejderhamn@svolder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.