Asarina Pharma redovisar en lägre förlust i det tredje kvartalet jämfört med året innan. Bolaget hade inga intäkter.

Rörelseresultatet blev -17,5 miljoner kronor (-21,8).

Resultatet före skatt var -17,6 miljoner kronor (-20,0).

Resultatet efter skatt blev -17,6 miljoner kronor (-20,0), och per aktie -0,90 kronor (-1,17).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -18,4 miljoner kronor (-14,6).

Likvida medel uppgick till 65,1 miljoner kronor (94,9).

”Under tredje kvartalet 2020 har vi varit mycket fokuserade på leverans. Vi uppnådde full rekrytering i vår fas IIa menstruell migränstudie - trots tuffa covid-19-restriktioner, och vi fortsattemed förberedelserna för vår fas IIa-studie i Tourettes syndrom. Vi är fortfarande övertygade om att kunna slutföra båda studierna i enlighet med tidsplanen, så vi kan förverkliga vår vision att få ut ny behandlingsmetodik på marknaden för allvarliga sjukdomar som idag saknar bra behandlingar och som kan hjälpa miljoner att ta kontrollen över sina liv", säger vd Peter Nordkild.

Asarina Pharma, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-17,5-21,8
Resultat före skatt-17,6-20,0
Nettoresultat-17,6-20,0
Resultat per aktie, kronor-0,90-1,17
Kassaflöde från löpande verksamhet-18,4-14,6
Likvida medel65,194,9-31,4%
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire