Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2019 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic

CIBUS NORDICS VALBEREDNING ÅRSSTÄMMA 2020

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2019 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic

I Cibus Nordic ska valberedningen utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i september 2019.

Valberedningen uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman:

 • Val av ordförande på årsstämman
 • Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
 • Ersättning till styrelsens ledamöter, ersättning för arbete i utskott samt val av revisor och ställföreträdande revisor samt arvode till revisorerna
 • Principer och struktur för valberedningens arbete

Aktieägare har möjlighet att lämna nomineringsförslag till valberedningen. Årsstämman 2020 kommer att hållas den 23 april kl. 9:30 på Cibus Nordics kontor på Kungsgatan 56 i Stockholm.

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Patrik Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

E-mail patrick.gylling@sirius.fi

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
191016-PR-Cibus-nomcom-SWE.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagliga varuhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande 139 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.