Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556009-4178 Aktiebolaget Electrolux
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-08-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 396 070
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 439 607
Andel
 - aktier4,66012 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,76217 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,76217 % 14 396 070
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,10525 % 402 740
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,14347 % 548 980
 
TOTALT4,01089 % 15 347 790
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter34 778
 - andel av rösträtter0,09088 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter114 613
 - andel av rösträtter0,29952 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter259 690
 - andel av rösträtter0,67865 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter13 550
 - andel av rösträtter0,03541 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter9 762
 - andel av rösträtter0,02551 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter562 345
 - andel av rösträtter1,46966 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter265 622
 - andel av rösträtter0,69415 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter18 066
 - andel av rösträtter0,04721 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter150
 - andel av rösträtter0,00039 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter28 778
 - andel av rösträtter0,0752 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter19 928
 - andel av rösträtter0,05207 %
 - bolagBlackRock Advisors. LLC
 - antal rösträtter53 254
 - andel av rösträtter0,13917 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter149 361
 - andel av rösträtter0,39032 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter1 045
 - andel av rösträtter0,00273 %
 - bolagBlackRock (Netherlands) B.V
 - antal rösträtter3 837
 - andel av rösträtter0,01002 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 534 779
 - andel av rösträtter4,01089 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJana Blumenstein
 - telefon+442077433650
 - mejlemeadisclosure@blackrock.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.