Nanosatellitbolaget Gomspace kommenterar idag det finansieringsavtal med ESGO, European Select Growth Opportunities Fund, som presenterades i fredags. Nyheten fick aktien att rasa kraftigt och bolagets vd Niels Buus vill nu förtydliga vad finansieringsavtalet innebär.

Gomspace uppger bland annat att man inte betalar någon ränta på konvertiblerna, att bolaget kan besluta att inte utnyttja de trancher som är tillgängliga samt att det i stället kan genomföras en nyemission om det anses mer gynnsamt för bolaget och aktieägarna.

"De ambitiösa målen för Gomspace kvarstår. Tillväxtmöjligheterna fortsätter att utvecklas positivt. Vår orderbok är väldigt stark och våra försäljningsmöjligheter för nya konstellationer fortsätter att materialiseras genom att ental möjligheter för demonstrationssatelliter för nya konstellationer", säger vd Niels Buus.

Gomspace hade i inledningen av det andra kvartalet en kassa på 172 miljoner kronor och menar att finansieringsavtalet är något av en försäkring så att man har möjlighet att få in pengar även om kapitalmarknaden skulle vara mindre gynnsam.

Finansieringsavtalet med ESGO är på 300 miljoner kronor med riktade emissioner av konvertibler med teckningsoptioner fördelat på trancher över en tidsperiod på tre år.

Gomspace stiger idag 2,5 procent till 48,70 kronor senast betalt.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire