Aerogel har avslutat sitt projekt med att utveckla en semitransparent färg med brandskydd. Resultaten visar att bolagets insatsvara Quartzene ger högsta brandskyddsklass, Euroclass B. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektets primära resultat utgörs av ett klarlackssystem för användning inomhus. Resultatet kommer att omvandlas till ett paket bestående av riktformuleringar och anvisningar baserade på kommersiellt tillgängliga bindemedel och Quartzene som nyckelingrediens. Paketet kommer att erbjudas till tillverkare av industriella färgsystem för ytbehandling av byggprodukter, som i sin tur snabbt kan introducera färdiga och validerade produkter till sin kundbas.

Fortsatt arbete krävs för att anpassa systemet för utomhusbruk, då detta generellt är mer krävande på grund av kraftigt växlande exponering av solljus och fukt. Råvarorna till systemet är i huvudsak baserade på kisel som är ett av jordens vanligaste element.

Den inledande hypotesprövningen inleddes 2017 och delfinansierades av Bioinnovation, som består av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I projektet har Aerogel, Worlée-Chemie, Tyskland, Rise Research Instituts of Sweden och Linnéuniversitet deltagit. Projektgruppen kommer att vidareutveckla systemet för att klara utomhusexponering, vilket skulle öka potentialen. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire