Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 29 oktober tecknat kontrakt med Setra Trävaror AB för leverans av materialhanteringsutrustning till Långshyttan. Utrustningen kommer bland annat att förse Setras transportabla värmecentral, som levereras av Saxlund, med bränsle.

DOTTERBOLAG I SVERIGE TECKNAR KONTRAKT TILL VÄRDE AV CA 5,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 29 oktober tecknat kontrakt med Setra Trävaror AB för leverans av materialhanteringsutrustning till Långshyttan. Utrustningen kommer bland annat att förse Setras transportabla värmecentral, som levereras av Saxlund, med bränsle.

Saxlund kommer leverera en transportabel värmecentral för torr flis till Setras anläggning i Långshyttan under vintern 2019/2020. För att kunna förse den transportabla anläggningen med bränsle har Setra valt att lägga beställning på materialhanteringsutrustning från Saxlund.

- Saxlund tillverkar den transportabla anläggen under hösten för leverans under vintern 2019/2020. Nu kommer vi även att påbörja tillverkning av materialhanteringsutrustning bestående av Saxlunds stångmatningsgolv och transportörer för att bland annat kunna förse den nya transportabla centralen med bränsle. Detta blir en av flera anläggningar som Saxlund har levererat till Setra under den senaste 10års-perioden, det visar att Saxlund har väldigt bra produkter som Setra är nöjda med. Det är ett spännande projekt i Långshyttan och vi på Saxlund är jätteglada att få vara med och säkra Setras efterfrågan på värme, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl 14:00 (CET).

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-10-29.pdf

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.