Maskininlärning och augmented analytics ger insikt i och identifierar möjligheter att hjälpa företag att ta sig starkare ur krisen 

STOCKHOLM, Sverige, July 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom företagsmolnapplikationer för ekonomi och HR, lanserar Workday People Analytics – en analysbaserad applikation som identifierar risker och möjligheter inom arbetsgrupper och presenterar dessa insikter i ett lättförståeligt story-format. Informationen ger HR- och företagsledare möjlighet att nå starkare resultat – snabbare – genom att fatta bättre beslut gällande sina anställda.

Workdays kunder, av vilka mer än 65 procent är Fortune 50-bolag, kan använda Workday People Analytics tillsammans med Workday Human Capital Management (HCM) för att upprätthålla kontinuitet inom företaget och hantera de utmaningar som uppstått i samband med den rådande pandemin. Förutom Workday People Analytics lanseras två lösningar för Workday People Experience som ytterligare hjälper organisationer och företag att hantera komplexiteten i det nya arbetslivet.

Hjälper till att ta strategiska beslut gällande arbetskraft genom maskininlärning
Workday People Analytics ger företagsledare en djupare förståelse för sina anställda, vilket är en avgörande framgångsfaktor i dagens ständigt föränderliga affärsmiljö. Företag som fattar beslut baserat på objektiva insikter kan komma starkare ur krisen, eftersom de är bättre rustade att vidta rätt åtgärder i form av nyanställning och hantering av befintlig personal. I takt med att allt fler företag försöker att bygga inkluderande arbetsplatser präglade av mångfald, så kommer demografiska insikter som exempelvis etnicitet, könsidentitet och ålder att påverka personalbeslut i allt större utsträckning.

Att analysera sin arbetskraft ses i allt högre grad som en strategisk fördel, men många företag har inte kapacitet nog att få in den information som behövs. Workday People Analytics fungerar som ett extra team med specialiserade digitala analytiker som arbetar med att studera mönster bland de anställda över tid för att hitta och identifiera utmärkande faktorer.

Maskininlärning och augmented analytics optimerar arbetskraft
Workday People Analytics automatiserar dessa insikter genom tekniken augmented analytics som detaljgranskar mönster för att hitta viktiga förändringar, något en människa sällan kan göra. Med hjälp av grafer kan man sedan hitta samband över stora mängder data. Maskininlärningsalgoritmer identifierar därefter de viktigaste förändringarna och insikterna för respektive användare, vilket sedan översätts till mer lätthanterlig information.

Med hjälp av Workday People Analytics får företagsledare och HR-ansvariga bättre förståelse för hur de kan dra nytta av sina anställda genom insikter inom följande fem områden:

  • Organisationssammansättning: Genom att analysera nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar kan företag kartlägga personalstyrkans rörelse samt kostnader. Ett exempel är många av de företag som har tvingats byta arbetsställen på grund av den rådande pandemin – genom att analysera arbetskraftskostnader per region och kontor kan de optimera resurser och även identifiera möjligheter att minska kostnader.

  • Bibehållande och förlust av personal: En djupare förståelse för varför anställda väljer att lämna en arbetsplats ger bättre insikt i vad som kan göras annorlunda för att behålla personal. Här avslöjas utvecklingen gällande personalomsättning och tendenser. Genom dessa insikter kan företag identifiera vilka delar av organisationen som har flest uppsägningar, information som sedan användas till att bygga en starkare personalstrategi. 
     
  • Mångfald och inkludering: Demografiska insikter kan hjälpa företag att öka mångfalden i organisationer gällande faktorer som kön, underrepresenterade minoriteter, etnicitet och ålder. Genom att erhålla information som till exempel vem/vilka grupper som har blivit befordrade och deras löner kan företag arbeta för att ge alla samma möjligheter.

  • Rekrytering: Detta fokusområde identifierar möjligheterna att förbättra rekryteringsprocessen och belysa eventuella flaskhalsar. Genom att analysera denna information får företag möjlighet att erbjuda attraktiva erbjudanden så som specifika och riktade löneförmåner.

  • Talang och prestation: Att identifiera och upptäcka nya sätt att utveckla sin arbetskraft hjälper företag att optimera sina anställdas prestationer, till exempel genom att ge medarbetade med hög potential möjlighet att växa med hjälp av skräddarsydda program och utvecklingsplaner.

Kommentarer till nyheterna
Idag är det viktigare än någonsin för företag att förstå sina anställda, vad som inte fungerar och var det finns möjlighet till förbättring. Den rådande krisen tvingar företag och arbetsplatser att snabbt anpassa sig, de behöver insyn i sin arbetskraft för att kunna agera och på sikt skapa bättre och mer produktiva arbetsplatser”, säger Pete Schlampp, utvecklingschef på Workday.

”Analys av arbetskraft är ett strategiskt investeringsområde för dagens HR-ledare. Workday People Analytics avslöjar och identifierar problem som vi tidigare inte har letat efter och tillgängliggör insikter med mycket lite arbete från vår sida. Med dessa insikter kan våra HR-affärspartners och företagsledare fokusera helt och hållet på vad som är viktigast”, säger Erin Vincent, global HRIS-ansvarig på Sonoco.

Dagens arbetsmiljö utvecklas snabbare än någonsin, vilket understryker företags behov av djup förståelse för och tydlig insikt i de utmaningar de står inför. Workday People Analytics ger tillgång till automatiserade insikter som ger företag möjlighet att fatta välgrundade beslut som effektivt svarar till deras organisations behov”, säger Pat Russo, chef och Workday Analytics-ledare på Deloitte Consulting LLP.

”I egenskap av allianspartner till Workday har Accenture tidigt implementerat och erbjudit analyslösningar för våra kunder. Accenture har hjälpt till att stärka många organisationer genom att låsa upp värdefulla insikter och driva smarta affärsbeslut med hjälp av lösningar från Workday. Med Workday People Analytics kan vi hjälpa våra kunder att få tillgång till statistik och trender om sina anställda, vilket ytterligare ökar värdet av Workdays plattform”, säger Gloria Samuels, seniorchef och affärsledning på Accenture.

Ytterligare information:

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av företagsmolnapplikationer inom ekonomi och HR. Företaget grundades 2005 och levererar applikationer för ekonomisk förvaltning, ekonomisystem, planering och analys för företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner världen över – från medelstora företag till Fortune 50-bolag.

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding the expected performance and benefits of Workday’s offerings. The words “believe,” “may,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “expect,” “seek,” “plan,” “project,” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to, risks described in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the fiscal year ended July 31, 2019 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

Any unreleased services, features, or functions referenced in this document, our website, or other press releases or public statements that are not currently available are subject to change at Workday's discretion and may not be delivered as planned or at all. Customers who purchase Workday, Inc. services should make their purchase decisions based upon services, features, and functions that are currently available.

© 2020. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
T: +44 (0) 797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network