Spelutvecklingsbolaget Toadman Interactive har tecknat ett avtal, term shett, med Leyou Technologies gällande konsultarbete gällande huvudsakligen spelet Sagan om Ringen, men också spelet Civilization. Det framgår av ett pressmeddelande.

Arbetet avses utföras under år 2019 till ett värde av 2 miljoner dollar, motsvarande 18
miljoner kronor. Arbetet är på konsultbasis och förväntas påbörjas andra kvartalet 2019.

Toadman har redan ett samarbete med Leyou gällande utveckling av Projekt Osiris som sträcker sig till slutet av 2019. Leyou har i och med detta avtalet också rätt att beställa konsultarbeten av Toadman gällande spelet Sagan om Ringen och spelet Civilization.

Toadman har nyligen gjort om sin strategi som innebär att Toadman avser att inte satsa på konsultarbeten, men har ändå valt att ta detta projekt som en helhetslösning med Leyou. Detta innebär att Toadman totalt har ordervärden för projekt för Leyou under drygt ett år som inbringar 10 miljoner dollar till bolaget under 2019.

Avsiktsförklaringen avser en beställning av konsultarbeten inom framförallt design och koncept för 2 miljoner dollar. Toadman kommer att sätta ihop ett mindre team som arbetar för Leyou på dessa två spelen under 2019. Toadman har inte rätt till någon del av nettoomsättningen av spelet. Avtalet är också icke-bindande vilket betyder att detta mindre projekt kan avbrytas närsomhelst.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire