STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Odd Molly gör en markbytesaffär med Vaggeryds kommun, enligt ett pressmeddelande.

Affären innebär att Odd Molly byter del av sin fastighet Vaggeryd Källemo 1, avseende cirka 16.000 kvadratmeter obebyggd skogsmark, mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20.000 kvadratmeter mark med möjlighet på att förvärva ytterligare anslutande mark om cirka 80.000 kvadratmeter.

Den tillbytta marken är detaljplanelagd och tillåter byggnation om uppskattningsvis cirka 65.000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnadsyta med en byggnadshöjd om 20 meter.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt