E-handelsplattformen Litium har beslutat att överföra totalt 150 000 teckningsoptioner till sin vd Patrik Settlin, i linje med vad som beslutades på en extra stämma i januari.

Teckningsoptionerna värderats till totalt 55 650 kronor. Värdering har skett av en oberoende värderingsman.newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire