IT-konsultbolaget Exsitec har i dag den 4 juni tillträtt förvärvet av Vitari som aviserades den 1 juni. Vitari är Norges största partner till Visma Software med 90 anställda och fler än 1 500 kunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vitari har de senaste tolv månaderna omsatt 125 miljoner norska kronor med ett ebita-resultat på 9,5 miljoner kronor och förväntas bidra till Exsitecs omsättning och resultat på samma nivå. Köpeskillingen uppgår till 125 miljoner norska kronor, inklusive bolagets nettokassa om 15 miljoner norska kronor, vilket ger ett företagsvärde på 110 miljoner norska kronor. Förvärvet sker därmed till en värdering på 11,5 gånger ebita-resultatet.

Förvärvet har finansierats med egna medel och en förvärvskredit om 45 miljoner kronor. Exsitec ser i samband med förvärvet över sina kreditfaciliteter för att skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire