Första kvartalet innebar en nettoomsättning för Hoylu på 8 miljoner kronor och en ökning av återkommande intäkter på 18 procent. Analysguiden höjer riktkursen till 4,0-5,2 kronor.

Ökar återkommande intäkter med 18 procent

Första kvartalet innebar en nettoomsättning för Hoylu på 8 miljoner (8,2). Trots utebliven tillväxt totalt så innebar kvartalet en ökning i återkommande intäkter på 18 procent. Återkommande intäkter uppgår nu till 31,5 miljoner kronor på årsbasis, vilket motsvarar en ökning med cirka 52 procent sedan samma kvartal 2020. På resultatsnivå ökar bolaget bruttomarginalen till 76 procent (69) och rörelseresultatet kommer in på -9,7 miljoner kronor (-7,1). Totala kostnader ökade under kvartalet till 15,7 miljoner kronor (11,8).

Startar året med stark användartillväxt

I slutet av första kvartalet uppgick det totala antalet användare till 45 000 tusen. Detta innebär en tillväxt om totalt 40 procent från slutet av 2020. Särskilt positivt att se är att tillväxten är starkare inom betalande användare, där tillväxten är hela 66 procent under kvartalet. Totalt antal betalade användare uppgår vid slutet av kvartalet till 7900, vilket innebär en tillväxt på ett år på 821 procent. Bolaget uppger i rapporten av lejonparten av denna tillväxt kommer från uttökade avtal med befintliga kunder, exempelvis P&G, FedEx, Walbridge och AF Group. Detta talar väl för bolagets strategi att omvandla gratiskunder till betalande kunder.

Stärker kapitalisering och flera nya ordrar    

Första kvartalet har inneburit ett antal spännande händelser för bolag. I början av februari genomfördes en så kallad privat placement kapitalisering, som inbringat totalt cirka 28,5 miljoner kronor. Därtill genomfördes en riktad nyemission till personer ur ledningen om totalt 535 000 nya aktier. Totalt ökar aktieantalet med ungefär 10,7 miljoner aktier och bolaget tar in ungefär 30 miljoner kronor. Den nya stärkta kassan har använts för att accelerera marknadsförings- och försäljningsinsatser. Detta har resulterat i rekryteringen av Eugene Feldman som ny VP of Marketing. Eugene Feldman kommer tidigare från Salesforce och har en bakgrund inom ett antal ledande bolag inom SaaS-branschen. Kvartalet och tiden efter har därtill inneburit ett antal nya ordrar från byggföretag, Walbridge och Barton Malow, samt uppgraderingar i plattformen för att möjliggöra snabbare bearbetningshastigheter. Uppgraderingarna möjliggör också bland annat offlineläge samt möjligheten att bädda in programmet med andra tjänster inom Office365 familjen.

Höjer riktkursen till 4,0-5,2 kronor 

Vi gör mindre ändringar i våra estimat, där omsättningen sänks marginellt samtidigt som vi räknar med högre marginaler och bättre lönsamhet på sikt. Vi ser även över kostnaderna i stort, där vi antar en något högre ökning av operativa kostnader årligen. Sammantaget innebär estimatändringarna att riktkursen höjs till 4,0-5,2 kronor (3,8-4,6) på 12-18 månaders sikt. Tydligast fokus framöver kommer bli ökningen av återkommande intäkter och användartillväxt. 

 

Läs analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-hoylu-starkt-balansrakning-och-snabb-anvandartillvaxt)