Flaggningsmeddelande i Tele2 AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556410-8917 Tele2 AB
InstrumentSE0005190238 Aktie
InnehavareKinnevik AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier152 433 152
Antal rösträtter339 038 837
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-09-03
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier152 433 152
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter339 038 837
Andel
 - aktier30,1 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter47,6 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 147,6 % 152 433 152
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT47,6 % 152 433 152
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter339 038 837
 - andel av rösträtter47,6 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSamuel Sjöström
 - telefon0707620007
 - mejlsamuel.sjostrom@kinnevik.com
 
Kommentar
Kinnevik Sweden Holding AB (ett helägt dotterbolag till Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik")) har, i en koncernintern transaktion, förvärvat totalt 20.733.965 A-aktier och 131.699.187 B-aktier, varav 13.237.556 A-aktier och 127.929.158 B-aktier har förvärvats från Kinnevik och 7.496.409 A-aktier och 3.770.029 B-aktier har förvärvats från Emesco AB (ett helägt dotterbolag till Kinnevik), motsvarande 30,1% av samtliga aktier och 47,6% av röstetalet för samtliga aktier i Tele2 AB (publ). Moderbolaget Kinnevik innehar efter den koncerninterna transaktionen inga aktier direkt i Tele2 AB (publ), men uppnår eller passerar inte en flaggningsgräns i samband med den koncerninterna transaktionen, då Kinneviks innehav i Tele2 AB (publ) (indirekt genom Kinnevik Sweden Holding AB) är oförändrat till följd av den koncerninterna transaktionen. Kinnevik Sweden Holding AB innehar 30,1% av samtliga aktier och 47,6% av röstetalet för samtliga aktier i Tele2 AB efter den koncerninterna transaktionen (och Kinnevik Sweden Holding AB går alltså över gränsen 30% av såväl samtliga aktier som röstetalet för samtliga aktier i Tele2 AB (publ)). Emesco AB innehar inga aktier i Tele2 AB (publ) efter transaktionen (och Emesco AB går alltså ned under gränsen 5% av såväl samtliga aktier som röstetalet för samtliga aktier i Tele2 AB (publ)). ISIN för A-aktien är SE0005190220 och ISIN för B-aktien är SE0005190238.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.