Som tidigare meddelats överlämnade Nasdaq i våras disciplinärendet, avseende kritik mot Cassandra Oils informationsgivning, till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd. Beslut har nu fattats som resulterar i att handel med Cassandra Oils AB:s aktie med kortnamn CASO kommer att upphöra på Nasdaqs lista, First North. Aktierna ska avföras från handel senast den 20 november 2018

För att tillgodose våra 7400 aktieägares intressen, har Cassandra under en tid utrett alternativa handelsplatser och kommer att meddela marknaden den nya platsen innan handeln på First North upphör.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades|
|genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 |
|september 2018, kl 14.00 CET |
|  |
+-----------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7 400.