Som tidigare kommunicerats av Optimizer Invest Ltd den 21 december 2018 genomför Optimizer Invest en omstrukturering av sina tillgångar och ägarbolag och i samband med detta distribueras alla listade innehav till sina aktieägare. Som en följd av detta distribuerar Optimizer Invest sina aktier i Speqta AB (publ) till sina aktieägare; André Lavold, Henrik Persson Ekdahl och Mikael Riese Harstad.

Återigen vill Optimizer Invest tydliggöra att omorganisationen och utdelningen av aktierna inte på något sätt påverkar dess åtagande till Speqta AB (publ) och att omstruktureringen enbart görs av administrativa skäl. Optimizer Invest och dess aktieägare har ett långsiktigt, aktivt och strategiskt aktieägarperspektiv i Speqta AB (publ).

Efter omstruktureringen kommer aktierna i Speqta AB (publ) ägas av André Lavold, Henrik Persson Ekdahl och Mikael Riese Harstad. Tillsammans som aktieägargrupp äger de 29,8 procent av aktierna i bolaget.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti, 2019 kl.10:00 CET.

Media kontakt: 

Fredrik Burvall
Styrelseordförande, Speqta AB (publ)
fredrik@burvall.se 
+46 (0) 709 279 632 

Petter Moldenius
VD Optimizer Invest Ltt
petter@optimizerinvest.com
+356 99352694 

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet "speqt". 

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, 
e-mail: ca@vhcorp.se.