BrainCool AB (publ) erhåller ytterligare stöd från EU på 13 mkr, nu för fortsatt utveckling och kommersialisering av bolagets produkt CoolHead för behandling av migrän. CoolHead är en hemvårdsprodukt för behandling av migrän. Projektet har sedan tidigare erhållit finansiering om 2 MSEK från Vinnova och har även erhållit flera designpriser i samarbete med Kamprad Design Center vid Lunds Universitet.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Det positiva beskedet från EU är naturligtvis en betydande framgång för projektet. Stödet från EU möjliggör en fortsatt satsning på området. Marknadspotentialen är mycket stor, med en livstidsprevalens på ca 15 % av befolkningen, vilket motsvarar 111 miljoner EU-medborgare med över 2,2 miljoner migränattacker varje dag.

-          Projektet drivs av ett konsortium som alltså leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från Sverige, Norge och Nederländerna. Projektet kommer starta i april 2019 och mer information om detta kommer att offentliggöras vid projektstart.

Projektet kommer att drivas av två akademiska institutioner samt universitetssjukhus med stor erfarenhet av forskning och kliniska studier inom migrän, Lunds Universitet och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim ("NTNU"). Fokus ligger på användarstudier samt en klinisk studie som skall ge evidens för hemvårdsprodukten.

Till projektet har man även knutit de kliniska prövningsledarna för bolagets pågående studier inom migrän i Storbritanien och Nederländerna. Dessutom kommer ett designföretag i Nederländerna med stor erfarenhet av användarstudier inom hemsjukvård att utveckla en utbildnings- och användarapp, vilket även kommer vara en egen produkt och/eller service.

Verktyget kommer under projektet vara en applikation för fördjupad förståelse av patientens erfarenhet av migränattacken och av behandlingen med CoolHead.

VD Martin Waleij kommenterar vidare;

-          Vi har god klinisk evidens för vår patenterade metod i studier på sjukhus, och kommer i samarbete med två ledande institutioner lägga vikt i användarstudier i hemmiljö för att optimera och säkerställa en enkel användarvänlig produkt. Vi ser ett fortsatt stort intresse av icke-farmakologiska behandlingsmetoder eftersom läkemedel har många oönskade biverkningar.

-          Projektet löper under en treårsperiod och vi ser goda förutsättningar att erhålla ytterligare mjuk finansiering och/eller sluta strategiska samarbetsavtal med olika bolag inom migränbranschen. BrainCools huvudfokus är hjärnkylning och onkologi. Under tiden fortsätter migränprojektet att utvecklas väl med stöd av offentlig finansiering, vilket bygger aktieägarvärde.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019. 

För mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.