STOCKHOLM (Direkt) Läkemedelsbolaget Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 546 miljoner kronor som medför en utspädning om cirka 9,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande där det inte uppges vem eller vilka som har investerat.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 115 kronor per aktie, vilket är 9 procent lägre än onsdagens stängningskurs på 126:60 kronor.

Nettolikviden avses användas för en rad syften, däribland expansion av pågående klinisk utveckling, expansion av forskningsprogram och pre-kliniska program för att bygga upp pipeline, och till uppbyggnad av bolagets kommersiella organisation.

I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, iaktta en lock-up-period om 90 dagar avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har flera ägare åtagit sig att inte sälja aktier i bolaget under lock-up-perioden.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt