Onoterat fick den 2 september ett villkorat godkännande för notering på NGM Nordic MTF med beräknad första handelsdag den 15 oktober. Bolaget genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 3,3 miljoner kronor som är garanterad till 98,9 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Onoterat är ett investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom branscherna
underhållning & gaming, fintech och e-handeln/varumärken. Affärsidén är att tillhandahålla
företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag

Teckningskursen i nyemissionen är 3,85 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 11 september till 24 september. Bolaget värderas före nyemissionen till 23,4 miljoner kronor. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire