Flaggningsmeddelande i Hembla AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-9449 Hembla AB
InstrumentClass A and B shares
InnehavareVonovia SE
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-10
Gränsvärde för antal aktier90 %
Gränsvärde för rösträtter90 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier87 419 415
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter111 967 371
Andel
 - aktier94,07594 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter95,31388 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 195,31388 % 87 419 415
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT95,31388 % 87 419 415
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagHomeStar InvestCo AB
 - antal rösträtter111 967 371
 - andel av rösträtter95,31388 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter111 967 371
 - andel av rösträtter95,31388 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.