Nordic Asia, som är ett svenskt investmentbolag med fokus på konsumentmarknaden i Kina, meddelade på måndagsmorgonen sin avsikt att notera sina aktier på Nasdaq First North någon gång under det fjärde kvartalet i år.

I samband med noteringen avser bolaget, som sedan tidigare är backade av namnkunniga investerare som Mikael Ahlström och Peter Lindell, att ta in 200 miljoner kronor, i en nyemission med en utökningsoption om 100 miljoner kronor.

I en intervju med Finwire diskuterade vd Yining Wang varför konsumentmarknaden i Kina är ett intressant tema att investera i, bolagets investeringsfilosofi och anledningen till att man väljer att börsnoteras.

"Nordic Asia fokuserar på den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina och det gör vi för att det just nu pågår ett skifte där landets ekonomi går från att vara export- och infrastrukturdriven till att vara konsumentdriven. Just nu står den inhemska konsumtionsmarknaden i Kina för 39 procent av landets BNP men de närmsta åren väntas denna siffra öka till 50 procent. Ofta pratar man om att den amerikanska konsumenten har drivit världstillväxten historiskt sett, men framöver är det den kinesiska konsumentmarknaden som kommer att driva den här tillväxten", förklarar Wang och fortsätter.

"Vi tar den svenska investmentbolagsstrukturen och fokuserar på just den här strukturella marknadstrenden, vi investerar i välskötta bolag inom tillväxtnischer som gynnas av den här konsumentdrivna tillväxten."

I dagsläget återfinns ett tjugotal bolag i portföljen fördelat på tre sektorer: 5G, handelsplattformar och lokala varumärken. Samtliga innehavsbolag är börsnoterade. Nordic Asia-chefen upplyser att endast en halv procent av den totala fondförmögenheten i Sverige är allokerad till Kina, och uppger att man sett ett stort intresse från olika kategorier av investerare som vill öka sin exponering mot landets konsumtionsmarknad. Detta för Wang in på en av anledningarna till varför man väljer att notera bolaget.

"En av anledningarna till börsnoteringen är att möjliggöra för en bredare investerarkrets att få exponering mot den snabbväxande konsumentmarknaden i Kina, som annars är svår att komma åt på egen hand."

Wang går även in på hur man identifierar intressanta bolag och tar upp elbilstillverkaren tillika småspararfavoriten Nio.

”På senare tid har vi sett ett antal framgångsrika bolag kommit upp i Kina såsom Nio, som blivit populär här i Sverige. Vi kan den här sortens bolag i detalj och vi tittar även på hela värdekedjan kopplad till bolagen, till exempel vilka som är underleverantörer. Genom att studera hela värdekedjan kan vi identifiera de företag som har den bästa marknadspositionen för att kapitalisera på slutmarknadstillväxten.”

Till exempel äger man bolaget Semcorp som tillverkar separatorer för litiumjonbatterier, vilka har en marknadsandel på över 50 procent på den inhemska marknaden - med en rörelsemarginal på nästan 40 procent och en organisk tillväxt överstigande 70 procent för i år.

Wang förklarar vidare att man har förhoppningar om att göra Nordic Asia till en folkaktie.

”Vår förhoppning är att om några år vara ett välkänt svenskt investmentbolag och att Nordic Asia utgör en grundpelare för investerares portföljallokering mot Asien och Kina. Vi har som målsättning att på sikt bli en svensk folkaktie – likt många andra välkända investmentbolag för svenska aktier.”

Per den 30 september var teknikjätten Tencent portföljens största innehav och utgjorde 7 procent av substansvärdet. Andra innehavsbolag är JD.com, Alibaba, Geely Automotive, Xiaomi, Semcorp, Eoptolink, Sunny optical med flera.Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire