Flaggningsmeddelande i Actic Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556895-3409 Actic Group AB
InstrumentSE0009269467 Odinary shares
InnehavareAthanase Industrial Partner
 
Före transaktionen
Antal aktier2 916 011
Antal rösträtter2 916 011
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-13
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 836 974
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 836 974
Andel
 - aktier24,13656 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter24,13656 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 124,13656 % 3 836 974
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT24,13656 % 3 836 974
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAthanase Industrial Partners Fund II
 - antal rösträtter890 757
 - andel av rösträtter5,60332 %
 - bolagAthanase Industrial Partners II AB
 - antal rösträtter620 382
 - andel av rösträtter3,90252 %
 - bolagAthanase Industrial Partners II KB
 - antal rösträtter2 325 835
 - andel av rösträtter14,63071 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 836 974
 - andel av rösträtter24,13656 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.