Informationen lämnades för offentliggörande 2019-09-16 kl 18.45

Den 16 september 2019 klockan 18:30 publicerade CellaVision AB (publ) ett pressmeddelande om att bolaget tecknat avtal om att förvärva det franska bolaget RAL Diagnostics (RAL).  Pressmeddelandet finns tillgänglig att läsa i sin helhet på www.cellavision.se

Med anledning av detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens tisdagen den 17 september kl 11:00 där VD och koncernchef, Zlatko Rihter, presenterar och kommenterar det kommande förvärvet.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:
https://tv.streamfabriken.com/2019-09-17-cellavision-press-conference


Telefonnummer till konferensen:
SE: +46850558369
UK: +443333009263
US: +18335268397


Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på fastställd tid.

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets
17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder.
2018 var omsättningen till 365 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

 

Bilaga