Forskningsbolaget Idogen redovisar som planerat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det första kvartalet.

Rörelseresultatet blev -6,6 miljoner kronor (6,8). Resultatet före skatt var -6,2 miljoner kronor (-6,7). Resultatet efter skatt blev -6,2 miljoner kronor (-6,7). Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,8 miljoner kronor (-12,0).

"Vår omvärld har under årets första kvartal präglats starkt av den pågående coronapandemin. Oro på börsen, kraftigt begränsad rörelsefrihet och en vård som är satt under stor
press påverkar även life science-branschen. Idogen har glädjande nog trots detta hittills kunnat arbeta på enligt plan och dessutom har vi under kvartalet framgångsrikt genomfört en nyemission som markant stärkt vår finansiella position", skriver vd Anders Karlsson i rapporten.

Idogen-chefen skriver att det i dagsläget inte finns något som tyder på att tidsplanen kommer att försenas. Han uppger dock att bolaget följer utvecklingen noga givet trycket på sjukvården i form av coronapandemin.

"I verksamheten ligger fokus just nu på att så effektivt som möjligt förbereda för vår första kliniska prövning. Planen är att inleda en fas 1/2a-studie med IDO 8 i patienter med
blödarsjuka under det första halvåret av 2021. Utöver de avslutande prekliniska studierna utvecklas samarbetet kring produktion med Radboud University Medical Center
i Nederländerna väl. Vi har under kvartalet framgångsrikt flyttat över vår tillverkning av tolerogena dendritiska celler till Radboud och tillverkningen är nu på väg att skalas upp från pilotskala till produktionsskala", skriver Anders Karlsson.

Idogen, MkrQ1-2020Q1-2019
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-6,66,8
Resultat före skatt-6,2-6,7
Nettoresultat-6,2-6,7
Resultat per aktie, kronor-0,13-0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,8-12,0
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire