Forskningsbolaget Oncozenge börjar idag den 12 februari att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet ONCOZ.

Oncozenge utvecklar Bupizenge för behandling av smärta till följd av oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.

Oncozenge är en avknoppning från Moberg Pharma som delade ut aktier i förra veckan till sina aktieägare. Villkoren var 1:10, vilket innebar att tio aktier i Moberg Pharma gav rätt till en aktie i Oncozenge.

Oncozenge är i behov av nytt kapital och redan nästa vecka genomförs en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktien handlas den 16 februari exklusive teckningsrätt i nyemissionen. Villkoren är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10,25 kronor per aktie. Nyemissionen ska tillföra bolaget 60 miljoner kronor.

Aktien har hittills idag handlas till 16,002 kronor som högst betalt och 13,602 kronor som lägst betalt. Klockan 10.20 var senast betalt 14,00 kronor. Aktien för 9,5 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 5,86 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 82 miljoner kronor räknat på senast betalt. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire