Beowulfs styrelseordförande Sven Otto Littorin har skrivi ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan för att få klarhet om när regeringen tänker ta beslut om Kallakgruvan.

Littorin påpekar att bolaget fick ett besked från Baylan i slutet av september 2019 om att ett beslut var på väg. Men sedan dess har inget hänt och Littorin väljer att i brevet påpeka hur negativt detta är särskilt för Jokkmokk kommun.

Littorin skriver hur kommunen tvingats dra ned på budgeten med 28 miljoner kronor bara under de senaste två åren. Kommunen är en av Sveriges fattigaste men hade kunnat räkna med att få in 1 miljard kronor i skatteintäkter om Kallak hade kunnat realiseras. Därutöver hade Kallak skapat 250 direkta jobb och 300 indirekta jobb i staden, tillägger Littorin.

”Berättelsen om Kallak handlar inte om en gruva, den handlar om förnyelsen av Jokkmokk, och att ge staden förutsättningar för en stark ekonomisk framtid bortom gruvdrift, vilket också inkluderar renskötsel, turism, skogsbruk och entreprenörskap", skriver Littorin.

Littorin nämner också den gröna omvandlingen och skriver att Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel behöver säkra och hållbar råmaterialleveranser. Just när det kommer till fossilfri ståltillverkning behövs högkvalitativ järn, vilket Kallak erbjuder med sina höga halter av magnetit, enligt Littorin.Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire