Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556170-4015 Elekta AB (publ)
InstrumentSE0000163628 B-shares
InnehavareT. Rowe Price Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier18 398 213
Antal rösträtter18 114 733
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-01-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 117 940
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter17 830 474
Andel
 - aktier4,72352 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,43955 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,43955 % 18 117 940
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,23761 % 1 231 774
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,67716 % 19 349 714
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagT. Rowe Price Associates, Inc.
 - antal rösträtter10 498 558
 - andel av rösträtter2,0252 %
 - bolagT. Rowe Price International Ltd
 - antal rösträtter8 563 690
 - andel av rösträtter1,65196 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter19 062 248
 - andel av rösträtter3,67716 %
 
Kommentar
Please see the attached notification that T. Rowe Price Group, Inc. has increased its holding in shares of Elekta AB. This increase is due to a purchase of shares resulting in our aggregate holdings (shares combined with financial instruments) crossing above the 5% threshold. We still hold less than 5% of the outstanding voting rights of the company. Due to financial instruments (shares on loan), our net holding of shares is also below 5%. Please note that the net number of shares held dropped from the day before the transaction to the day after the transaction due to an increase in the number of shares being loaned. Despite this net drop, our total aggregate holdings crossed above 5%. This notification has also been sent to the issuer.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.