Skanska har tecknat avtal med Washington State University (WSU) för att bygga en byggnad för växtforskning på WSU Pullman campus i Pullman, Washington, USA. Kontraktet är värd USD 52 miljoner, cirka 470 miljoner kronor, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.

Fyravåningsbyggnaden, som ska stå klar 2020, blir på cirka 7 700 kvadratmeter och ska inrymma bland annat laboratorium och kontor för forskare, forskningsassistenter och övrig personal.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har cirka 9 500 anställda. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, 010-449 31 34

Cynthia Eng, Chief Communications Officer, Skanska USA, tel + 1 917 438 4507

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.